Menu

Wat doen wij?

Consultancy

 • Quick scan

Detacom geeft opdrachtgevers met behulp van een Quick scan in relatief korte tijd inzicht in een specifiek onderwerp. Binnen een Quick scan worden doorgaans slechts een of twee goed meetbare onderwerpen onderzocht. Het betreft bijna altijd een onderzoek dat volgens een bepaald stramien wordt uitgevoerd. Een Quick scan is vaak een opstap naar en richtinggevend voor een uitgebreider onderzoek.

 • Second opinion

Als opdrachtgevers behoefte hebben aan een tweede onafhankelijke beoordeling, dan kan Detacom een Second opinion verzorgen. Een onafhankelijke beoordeling biedt uitkomst voor projecten waarbij o.a.:

 • de kwaliteit van opgeleverde software ter discussie staat;
 • er twijfels zijn over
  • de omvang en kosten van een release;
  • de omvang van een software ontwikkelproject;
  • de schaalbaarheid van de applicatie;

De aanpak en duur van de Second opinion kunnen in onderling overleg, op maat, worden afgestemd.

 • Technische audit

Door middel van een Technische audit kunnen we opdrachtgevers inzicht geven in de actuele status van een applicatie of van een volledig platform. Deze status heeft betrekking op specifieke kenmerken waarop het technisch onderzoek zich richt.  Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op o.a. performance, overdraagbaarheid, onderhoudbaarheid en/of uitbreidbaarheid van een applicatie. De aanpak en duur van een Technische audit kunnen in onderling overleg, op maat, worden afgestemd.

 • (Her)inrichting ICT-afdeling

Detacom adviseert opdrachtgevers met betrekking tot de inrichting óf de herinrichting van haar ICT-afdeling. Door de implementatie van best practices, die in de afgelopen 25 jaar in de praktijk zijn verzameld, gaat de ICT- afdeling excelleren op het vlak van klantgerichtheid, slagvaardigheid en delivery.

 • Demand management

Detacom adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij de inrichting van Demand management. Hierbij komt het er op aan dat gebruikers de moeite nemen om hun informatiebehoefte te specificeren en aangeven wat zij van de ICT dienstverlener verwachten. Sturen op de vraag vindt dan plaats via eenduidig en gestructureerd overleg met de leverancier. De vraagoriëntatie is voor de invulling van informatiebehoeften een randvoorwaarde.

Software ontwikkeling

De software ontwikkeling die Detacom voor haar opdrachtgevers uitvoert kan gezien worden als een flexibele schil voor haar opdrachtgevers. Dat geldt zowel voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties als voor de doorontwikkeling van bestaande applicaties.

Zeker voor de complexere trajecten waar bestaande applicaties moeten worden gemigreerd naar een state-of-the-art platform, dan kan onze re-engineering dienstverlening uitkomst bieden.

 • Nieuwbouw (Microsoft)

Het projectmatig ontwikkelen van een nieuwe applicatie op basis van Microsoft technologie. Detacom voert dit soort projecten, die doorgaans betrekking hebben op bedrijfskritische applicaties, Agile/Scrum uit met een multidisciplinair team tegen een vaste prijs.

 • Re-engineering

Het projectmatig vernieuwen van bestaande applicatie met ‘verouderde’ technologie naar een nieuwe applicatie met state-of-the-art technologie. Detacom voert dit soort projecten Agile/Scrum uit met een multidisciplinair team. Indien gewenst voeren we deze projecten uit tegen een vaste prijs.

 • Doorontwikkeling

Detacom helpt haar opdrachtgevers met de releasematige ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties.

Beheer

 • Functioneel beheer

Detacom helpt opdrachtgevers goede regie te voeren op de interne informatievoorziening, waarbij deze informatievoorziening vaak voornamelijk gebaseerd is op complexe ICT- systemen en -applicaties. Een functioneel beheerder levert continue ondersteuning aan eindgebruikers, maar verzorgt ook de operationele ICT- aansturing en geeft invulling aan functionaliteitenbeheer. Dit is o.a. het specificeren van wijzigingen en het voorbereiden van releases en het keuren en accepteren van de door de ICT- leverancier aangeleverde technische wijzigingen.

 • Applicatie beheer

Circa 80% van het werk binnen applicatiebeheer heeft te maken met onderhouds- en vernieuwingsprocessen. Omdat de bedrijfsprocessen die door applicaties ondersteund worden continu veranderen, moeten de applicaties mee veranderen. De Applicatiebeheerder verzorgt het aanpassen van de applicatie naar aanleiding van geconstateerde fouten in de applicatie of veranderende technische of functionele eisen.

 • Technisch beheer

Een technisch beheerder verzorgt het installeren, accepteren en operationeel maken en houden van informatiesystemen en de technische infrastructuur. Hierbij worden wijzigingen in de technische infrastructuur als gevolg van fouten, uitbreiding of vervanging meegenomen.
sittard Poststraat 2b - 6135 KR Sittard - +31 (0) 88 558 2525 - sittard@edu-deta.com
eindhoven Daalakkersweg 16 - 5641 JA Eindhoven - +31 (0) 88 558 2545 -eindhoven@edu-deta.com
utrecht Winthontlaan 200 - 3526 KV Utrecht- +31 (0) 88 558 2555 - utrecht@edu-deta.com
arnhem mr. d.u. stikkerstraat 10 - 6842 cw arnhem - +31 (0) 88 558 2565 - arnhem@edu-deta.com
This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.