Wat doen we

Het traineeship van Educom is kwalitatief, modulair en praktijkgericht opgebouwd door en voor vakspecialisten. Een gerichte vakopleiding voor (web-, mobile- en software-) Application Development. Gespecialiseerd in het werven, selecteren, opleiden, begeleiden en voornamelijk het ontwikkelen en ontplooien van talenten in de ICT-branche. Flexibel, wendbaar, sociaal en persoonsgericht bouwt Educom relaties en gelooft in synergie: talent = potentieel x motivatie (intrinsiek) x stimulans (extrinsiek).

Een traineeship is geen cursus maar een talent programma of high potential programme en wordt gekenmerkt door een combinatie van leren en werken. Het concept van Educom bestaat uit 3 maanden fulltime leren (begrijpen, inzichten en kennis opdoen met technologie en haar toepassingen) en 9 maanden praktische ervaring (toepassen) in een software-architectuur omgeving (waarin niet alleen de technische omgeving van systemen centraal staat, maar ook culturele en meer omgevingsfactoren een belangrijk aandachtsgebied vormen) van een organisatie. In totaal gaat het dus om een leer- werktraject van 12 maanden.

De Elaborations zijn maatwerk: gericht op specifieke toepassingsomgevingen en op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. Geïnventariseerde behoeften zijn leidend voor use cases die de trainee vormgeeft in omgevingen als Java, PHP, C#(.NET) dan wel puur in front-end (AngularJS, Node.js, e.d.) of mobile (React Native, C#, Java e.d.).