Beheer

Functioneel beheer

Detacom helpt opdrachtgevers goede regie te voeren op de interne informatievoorziening, waarbij deze informatievoorziening vaak voornamelijk gebaseerd is op complexe ICT- systemen en -applicaties. Een functioneel beheerder levert continue ondersteuning aan eindgebruikers, maar verzorgt ook de operationele ICT- aansturing en geeft invulling aan functionaliteitenbeheer. Dit is o.a. het specificeren van wijzigingen en het voorbereiden van releases en het keuren en accepteren van de door de ICT- leverancier aangeleverde technische wijzigingen.

Applicatie beheer

Circa 80% van het werk binnen applicatiebeheer heeft te maken met onderhouds- en vernieuwingsprocessen. Omdat de bedrijfsprocessen die door applicaties ondersteund worden continu veranderen, moeten de applicaties mee veranderen. De Applicatiebeheerder verzorgt het aanpassen van de applicatie naar aanleiding van geconstateerde fouten in de applicatie of veranderende technische of functionele eisen.

Technisch beheer

Een technisch beheerder verzorgt het installeren, accepteren en operationeel maken en houden van informatiesystemen en de technische infrastructuur. Hierbij worden wijzigingen in de technische infrastructuur als gevolg van fouten, uitbreiding of vervanging meegenomen.