Consultancy

Detacom levert de volgende consultancy-diensten:

Quick scan

Detacom geeft opdrachtgevers met behulp van een Quick scan in relatief korte tijd inzicht in een specifiek onderwerp. Binnen een Quick scan worden doorgaans slechts een of twee goed meetbare onderwerpen onderzocht. Het betreft bijna altijd een onderzoek dat volgens een bepaald stramien wordt uitgevoerd. Een Quick scan is vaak een opstap naar en richtinggevend voor een uitgebreider onderzoek.

Second opinion

Als opdrachtgevers behoefte hebben aan een tweede onafhankelijke beoordeling, dan kan Detacom een Second opinion verzorgen. Een onafhankelijke beoordeling biedt uitkomst voor projecten waarbij o.a.:

de kwaliteit van opgeleverde software ter discussie staat;
er twijfels zijn over
de omvang en kosten van een release;
de omvang van een software ontwikkelproject;
de schaalbaarheid van de applicatie.
De aanpak en duur van de Second opinion kunnen in onderling overleg, op maat, worden afgestemd.
Technische audit

Door middel van een Technische audit kunnen we opdrachtgevers inzicht geven in de actuele status van een applicatie of van een volledig platform. Deze status heeft betrekking op specifieke kenmerken waarop het technisch onderzoek zich richt. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op o.a. performance, overdraagbaarheid, onderhoudbaarheid en/of uitbreidbaarheid van een applicatie. De aanpak en duur van een Technische audit kunnen in onderling overleg, op maat, worden afgestemd.

(Her)inrichting ICT-afdeling

Detacom adviseert opdrachtgevers met betrekking tot de inrichting Ć³f de herinrichting van haar ICT-afdeling. Door de implementatie van best practices, die in de afgelopen 25 jaar in de praktijk zijn verzameld, gaat de ICT- afdeling excelleren op het vlak van klantgerichtheid, slagvaardigheid en delivery.

Demand management

Detacom adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij de inrichting van Demand management. Hierbij komt het er op aan dat gebruikers de moeite nemen om hun informatiebehoefte te specificeren en aangeven wat zij van de ICT dienstverlener verwachten. Sturen op de vraag vindt dan plaats via eenduidig en gestructureerd overleg met de leverancier. De vraagoriƫntatie is voor de invulling van informatiebehoeften een randvoorwaarde.