Missie & Visie

Medio 2015 heeft een herpositionering van Detacom plaatsgevonden. Niet alleen door de groei van onze onderneming van een Limburgs bedrijf naar een landelijke speler, met vestigingen in Sittard (hoofdkantoor), Eindhoven, Utrecht en Arnhem én de ambitie om een vestiging te openen in Den Haag, maar ook door de noodzaak om te innoveren, hebben we onze missie en visie bijgesteld.

Door innovatie van onze dienstverlening, focus op kwaliteit, projecten uitvoeren, uitbreiding van onze producten en diensten én maximaal gebruik te maken van de synergie voordelen door de samenwerking met Educom, is in 2016 een nieuw Detacom gecreëerd dat veel meer kansen kan bieden aan zowel haar medewerkers als aan haar opdrachtgevers.

Met name de uitvoering van projecten biedt medewerkers een uitstekende omgeving om zich snel te ontplooien op het vlak van software ontwikkeling. Daarbij is een tijdelijke detachering bij verschillende opdrachtgevers een uitstekende aanvulling om zich te verbreden in het vakgebied of om zich te specialiseren. Door de combinatie van projecten en detachering, creëren we een positieve spiraal voor medewerkers om gericht te werken aan bepaalde competenties, zodat ze op termijn doorgroeien tot experts op hun gebied.

De uitvoering van projecten geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van een flexibele schil voor software ontwikkeling, die naar behoefte kan worden ingevuld. De eigen medewerkers van opdrachtgever kunnen worden ingezet op trajecten die alleen door deze medewerkers kunnen worden uitgevoerd, terwijl parallel daaraan belangrijke software ontwikkelprojecten gewoon doorgang vinden en waarbij de risico’s beperkt zijn.

Projecten nemen een prominente plaats in binnen de dienstverlening van Detacom.

 

Missie:

Detacom ontzorgt organisaties bij het realiseren van de gewenste groei door enerzijds het nemen van resultaatverantwoordelijkheid voor ICT-projecten en Advies/Consultancy opdrachten en anderzijds door invulling te geven aan tijdelijke behoefte van ICT-expertise


Projecten op tijd leveren, tegen een vaste prijs, met de vooraf afgesproken kwaliteit die excelleren qua leverzekerheid, kwaliteit en prijs
Fixed Price, Fixed Date, Fixed Quality projecten leveren

Visie:

Detacom is voor organisaties DE partner die op elk moment in elke (groei)fase die expertise beschikbaar stelt, waar behoefte aan is

Kernwaarden:

Adaptief vermogen
Leverbetrouwbaarheid
Vakmanschap