Data Science into practice

07-07-2021

‘Ik vond de SQL for data science pilot een leuke en leerzame module. Leuk omdat ik van puzzelen en problemen oplossen houd, wat we voor het grootste gedeelte aan het doen waren. En leerzaam omdat je ertoe werd gedreven om steeds nieuwe theorie te leren en die dan op slimme manieren toe te passen.’

‘De Python pilot vond ik een prima introductie van de Python syntax en Python datatypes. Het was voor mij gemakkelijk te volgen en de inhoud was precies voldoende omdat de pilot iets langer dan een week duurde. De docent heeft hier en daar nog extra nadruk gelegd op bepaalde onderdelen, dat was zeer prettig!’

‘De Power BI pilot module is mij zeer goed bevallen. Ik ben nu onderhand twee weken bezig bij mijn opdrachtgever en ondanks dat we hier Spotfire in plaats van PowerBI gebruiken heb ik over het algemeen veel gehad aan de data science pilots.’

‘De concepten uit Power BI zijn dezelfde als in Spotfire. Zodoende kan ik me met de tijdens de Power BI-pilot opgedane kennis goed redden. Hier gebruiken we ook Python scripts in Spotfire. De pilot module die we gevolgd hebben over Python ging gedetailleerd in op definities. Samen met de oefeningen die we gedaan hebben, zorgt dat ervoor dat ik kan begrijpen en doorzien wat er in bestaande scripts gebeurt en kan ik zelf intussen ook Python scripts kan invoegen in Spotfire.‘

‘Ik heb onlangs overleg gehad met verschillende teams en ik merkte dat het werd gewaardeerd dat ik mee kan praten over data preparation, data visualization, wanneer je welke visualisatie gebruikt etc. Hetzelfde gold voor de kennis over Python die ik heb opgedaan tijdens de pilot. Ik kan meepraten en kan de termen en definities gebruiken die ik heb geleerd uit de module, waardoor de response van mijn collega's positief is omdat ze al direct een indruk krijgen dat ik weet waar ik over praat.’

 

Zomaar een aantal quotes van trainees tijdens de evaluatie van pilot modules van ons nieuwe Data Science curriculum. Ze vatten de algemene indruk uitstekend samen en we zijn dan ook erg trots op de resultaten van de pilots!

 

In totaal hebben 11 trainees afgelopen maanden deelgenomen aan verschillende data science pilot-modules, sommigen zelfs aan meerdere modules. Dat heeft in totaal maar liefst 21 certificeringen opgeleverd! Zo hebben onder meer 6 kandidaten de Microsoft-certificering Data Analyst Associate behaald (Analyzing Data with Microsoft Power BI) en 5 kandidaten de Certified Entry-Level Python Programmer-certificering (PCEP) van het Python Institute behaald. 

En niet alleen dat: intussen zijn twee trainees - die alle pilot-modules hebben gevolgd - gestart in een rol als junior Dataprofessional bij een opdrachtgever. We vinden het fantastisch om te zien dat onze opdrachtgevers direct kunnen profiteren van onze inspanningen en trainees die direct waarde toevoegen met de opgedane kennis.

Tijdens de voorbereidingen op het uitbreiden van ons portfolio om ook Dataprofessionals te scholen - zie ons interview met Regio in Bedrijf - hebben we de afgelopen maanden een aantal pilots gedraaid met modules uit het Data Science curriculum. We hebben trainees de mogelijkheid geboden om hun kennis te verbreden door modules te volgen over onder meer Microsoft Power BI, SQL for data science en Python.

De ervaring die we hiermee als organisatie hebben opgedaan heeft ons ontzettend geholpen doordat we het curriculum en de opzet van de modules zo konden toetsen in de praktijk. Naast de tientallen gesprekken die we intussen gevoerd hebben met mogelijke opdrachtgevers en trainees over de inhoud en opbouw van ons curriculum om ons inzicht te geven in de wensen en behoeften ten aanzien hiervan, heeft dit ons aanvullende waardevolle inzichten opgeleverd. Met de constructieve en positieve feedback en de opgedane inzichten en ervaringen zijn we ons curriculum verder aan het optimaliseren.

We zijn niet alleen hartstikke trots op de mooie resultaten en snelle successen van de pilots, we hebben ook oprecht genoten van de voortvarendheid waarmee de trainees en de docenten/coaches bezig waren met de materie. Het enthousiasme en de energie spatte ervan af en we kijken dan ook terug op een geslaagde pilotfase!